ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกร่องเปา ม.21
(ประกาศเมื่อ 11/05/2564 เปิดอ่าน 110 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงนถนนลูก ม.22
(ประกาศเมื่อ 11/05/2564 เปิดอ่าน 106 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น ม.22
(ประกาศเมื่อ 11/05/2564 เปิดอ่าน 97 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น ม.5
(ประกาศเมื่อ 11/05/2564 เปิดอ่าน 95 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยสัก ม.17
(ประกาศเมื่อ 11/05/2564 เปิดอ่าน 105 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกร่องเปา ม.21
(ประกาศเมื่อ 11/05/2564 เปิดอ่าน 75 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกร่องเปา ม.19
(ประกาศเมื่อ 11/05/2564 เปิดอ่าน 91 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกหนองน้ำลัด หมู่ที่ 16
(ประกาศเมื่อ 03/05/2564 เปิดอ่าน 179 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยหลวงตอนล่าง ม.13
(ประกาศเมื่อ 03/05/2564 เปิดอ่าน 115 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ ม.7
(ประกาศเมื่อ 03/05/2564 เปิดอ่าน 139 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา โครงการขุดลอกหนองยาว หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 30/04/2564 เปิดอ่าน 102 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา โครงการขุดลอกร่องติ้ว หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 30/04/2564 เปิดอ่าน 108 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา โครงการขุดลอกสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 30/04/2564 เปิดอ่าน 93 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.)
(ประกาศเมื่อ 27/04/2564 เปิดอ่าน 87 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยดงหลวง ม.19
(ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 157 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยหินเหล็กไฟ ม.11
(ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 114 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยดงหลวง ม.19
(ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 125 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยหินเหล็กไฟ ม.11
(ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 183 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.)
(ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 102 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.21
(ประกาศเมื่อ 23/04/2564 เปิดอ่าน 117 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.21
(ประกาศเมื่อ 23/04/2564 เปิดอ่าน 95 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนหิคลุก ม.11
(ประกาศเมื่อ 22/04/2564 เปิดอ่าน 180 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนหิคลุก ม.7
(ประกาศเมื่อ 22/04/2564 เปิดอ่าน 123 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.17
(ประกาศเมื่อ 22/04/2564 เปิดอ่าน 103 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6
(ประกาศเมื่อ 22/04/2564 เปิดอ่าน 120 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อประปา ม.10
(ประกาศเมื่อ 22/04/2564 เปิดอ่าน 125 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกร่องเปา ม .19
(ประกาศเมื่อ 21/04/2564 เปิดอ่าน 97 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยสัก ม .17
(ประกาศเมื่อ 21/04/2564 เปิดอ่าน 109 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้เสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 19/04/2564 เปิดอ่าน 91 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้เสนอราคา โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.)
(ประกาศเมื่อ 19/04/2564 เปิดอ่าน 89 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้มาขอรับ ซื้อเอกสาร โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 19/04/2564 เปิดอ่าน 98 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้มาขอรับ ซื้อเอกสาร โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.)
(ประกาศเมื่อ 19/04/2564 เปิดอ่าน 125 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.17
(ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 110 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.11
(ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 85 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.7
(ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 104 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6
(ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 81 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง ม.5 บ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 121 ครั้ง)
   
   
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) (ตามโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
(ประกาศเมื่อ 25/03/2564 เปิดอ่าน 110 ครั้ง)
   
   
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).
(ประกาศเมื่อ 25/03/2564 เปิดอ่าน 126 ครั้ง)
   
   
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากาลางจัดซื้อ โครงการวางท่อประปา ม.10
(ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน 98 ครั้ง)
   
   
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากาลางจัดซื้อ โครงการปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น ม.5
(ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน 106 ครั้ง)
   
   
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากาลางจัดซื้อ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 22
(ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน 97 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น ม. 22
(ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน 102 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้ยื่นเสนอราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยริว ม.23 บ้านห้วยระเมศ
(ประกาศเมื่อ 16/02/2564 เปิดอ่าน 160 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ผู้มารับ ซื้อเอกสาร โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยริว ม.23 บ้านห้วยระเมศ
(ประกาศเมื่อ 16/02/2564 เปิดอ่าน 161 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยเเพร่ ผู้ยื่นเสนอราคา โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดระบบเปิด ม.6 บ้านห้วยไคร้ใหม่
(ประกาศเมื่อ 16/02/2564 เปิดอ่าน 108 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ผู้มารับ มาขอซื้อเอกสาร โครงการธนาคาร้ำใต้ดิน ระบบปิดระบบเปิด ม.6 บ้านห้วยไคร้ใหม่
(ประกาศเมื่อ 16/02/2564 เปิดอ่าน 120 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้ยื่นเสนอราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 05/02/2564 เปิดอ่าน 119 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้มาขอรับ ซื้อเอกสาร โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 05/02/2564 เปิดอ่าน 132 ครั้ง)
   
   

Total 582 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2023 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น