ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวชัญญาวีร์ รวมสุขกุลศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกาญจนา เป็กธนู
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาววิภา นิสเรศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายประกอบ เจริญรัมย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวนงคราญ เรือนสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสุจริตรา สืบสวน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางกวิสรา บุญทาทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวกาญจนา คำน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมยุรฉัตร นายศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพนัชกร สุภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสุภเวช อินต๊ะโน
คนงาน
น.ส.นิภาพร บุญมี
คนงาน


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น