ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชุมสภา อบต.เวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 (เปิดดู 46 ครั้ง)


เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นายศรีจันทร์ ชาติเวียง รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้เปิดประชุมสภา อบต.เวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อประชุมหารือในวาระต่างๆ โดยมีนายสวาท สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยในวาระการประชุม มีญัตติขอความเห็นชอบเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 2. ขอความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทิงทรายทอง 3. ขอความเห็นชอบพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4. ขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขตกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 5. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง) 6. ขอความเห็นชอบพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ** ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อไป...
ประชุมสภา อบต.เวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

ย้อนกลับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น