ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 (เปิดดู 45 ครั้ง)


วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสวาท สมใจ นายก อบต.เวียง เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สนามกีฬา อบต.เวียง โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.เวียง เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ...เสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กนักเรียนทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการสร้างความรักความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและสังคม ระหว่างเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก โดยมีนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้ ศูนย์ฬฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ริมอิง
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567ย้อนกลับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น