ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน พิธีฟังธรรมขอฝนและการเลี้ยงผีขุนห้วยชุมชนห้วยไคร้ ณ วัดห้วยไคร้เก่า (เปิดดู 37 ครั้ง)


เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ วัดห้วยไคร้ หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พระครูเกษมปัญญาธร เจ้าคณะตำบลเวียง/เจ้าอาวาสวัดห้วยไคร้ พระอธิการประเดิม ปวรชโย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขุนทอง นายสวาท สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นางจารุมาศ สวัสดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันเปิดศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน พิธีฟังธรรมขอฝนและการเลี้ยงผีขุนห้วยชุมชนห้วยไคร้ ณ วัดห้วยไคร้เก่า จากนั้นได้ร่วมลงนามทำ MOU โครงการวิจัย การอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เพื่อตกลงร่วมมือกันจัดทำงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์และสืบสานทางวัฒนธรรมร่วมกัน
เปิดศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน พิธีฟังธรรมขอฝนและการเลี้ยงผีขุนห้วยชุมชนห้วยไคร้ ณ วัดห้วยไคร้เก่า
ย้อนกลับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น