ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (เปิดดู 31 ครั้ง)


เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 นายอินต่วน ดู่อุ๊ด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นางจารุมาศ สวัสดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านร่องแช่ ผู้นำชุมชน และอสม. โซนบ้านร่องแช่ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านร่องแช่ ร่วมกันมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง


ย้อนกลับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น