ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติและแนวทางการใช้เห็ดป่าแก้ปัญหาฝุ่นควัน“ (เปิดดู 38 ครั้ง)


เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติและแนวทางการใช้เห็ดป่าแก้ปัญหาฝุ่นควัน“ โดยมีนายเทพ เขื่อนศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอินต่วน ดู่อุ๊ด รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเวียง และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดปัญหาการเผาทำลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การฝึกอบรมมีกิจกรรมการสาธิตการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยการนำใบไม้แห้งมาทำเป็นภาชนะ เช่น ถ้วย จาน แก้ว อีกทั้งยังมีการสาธิตการเพาะเห็ดป่า เพื่อลดการเผาทำลายและเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอีกด้วย
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติและแนวทางการใช้เห็ดป่าแก้ปัญหาฝุ่นควัน“

ย้อนกลับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น