ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ปีงบประมาณ 2567 (เปิดดู 42 ครั้ง)


เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ปีงบประมาณ 2567 ณ วัดทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย โดยมีนางจารุมาศ สวัสดี ปลัด อบต.เวียง, นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยด้านการเกิดอัคคีภัย และความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ก๊าซหุงต้ม โดยสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ในภาคเช้าเป็นการเรียนรู้ (บรรยาย) เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และภาคบ่าย เป็นการฝึก (ภาคปฏิบัติ) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ประเภทต่างๆ ในการดับเพลิง โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ปีงบประมาณ 2567

ย้อนกลับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น