ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” (เปิดดู 51 ครั้ง)


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นำโดยนายสวาท สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ภายใต้หลัก “3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน โดยดำเนินการจัดให้มีการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ ณ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย.
กิจกรรม  “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”ย้อนกลับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น