ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2567 (เปิดดู 20 ครั้ง)


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสวาท สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยมีนางจารุมาศ สวัสดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเกิดความรุนแรง ผลกระทบ และการสูญเสีย สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง ได้ฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการกู้ภัย และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2567ย้อนกลับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น