ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยกิจกรรม กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ ห้วยหินมน บ้านม่วงไพรวัลย์ หมู่ที่ 16 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (เปิดดู 25 ครั้ง)


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยกิจกรรม กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ ห้วยหินมน บ้านม่วงไพรวัลย์ หมู่ที่ 16 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นำโดยนายสวาท สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้นำชุมชน ส.อบต.เวียง และชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการกีดขวางการไหลของน้ำ สามารถระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ สามารถมีน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตรได้ตลอดปี ประชาชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำได้อย่างคุ้มค่า ตลอดจนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดำเนินงานร่วมกันอนุรักษ์ และรักษาแหล่งน้ำให้มีความยั่งยืน
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยกิจกรรม กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ ห้วยหินมน บ้านม่วงไพรวัลย์  หมู่ที่ 16 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ย้อนกลับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น