ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.เวียง ติดตั้งกระจกโค้งนูน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
โครงการธารน้ำใจปั่นพิชิตโรคไต
โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
การประชุมชี้แจงและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 14-16 กันยายน 59 ณ ห้องประชุมทุ่งต้นศรี องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
โครงการอบรมส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ ฝึกอาชีพการผลิตเครื่องใช้จากการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้
โครงการ การแปรรูปผลผลิตจากพืชสมุนไพร
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการเยาวชนจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี 2559 (8 กันยายน 2559)
โครงการปลูกป่าและปลูกหญ้าแฝก หมู่ 22 (9 สิงหาคม 2559)
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง
อบต.เวียง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ใหญ่การออกเสียงประชามติ Big day วันที่ 4 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘
     

Total 261 Record : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น