ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
เฝ้าระวังคุมเข้มมาตรการป้องกันการเกิดก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่รับผิดชอบ
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีปล่อยแถวปฎิบัติการ (kick Off) รณรงค์ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายใต้มาตรการยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
กิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”
โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ปีงบประมาณ 2567
ทำบุญและถวายน้ำผลไม้โรงทาน เนื่องในงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติและแนวทางการใช้เห็ดป่าแก้ปัญหาฝุ่นควัน“
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โซนบ้านห้วยไคร้
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โซนบ้านทุ่งโห้ง
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
เปิดศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน พิธีฟังธรรมขอฝนและการเลี้ยงผีขุนห้วยชุมชนห้วยไคร้ ณ วัดห้วยไคร้เก่า
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมสภา อบต.เวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เขตเลือกตั้งที่ 19 (ม.24) แทนตำแหน่งที่ว่าง
โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ระชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ อบต.เวียง
อบรมสัมมนา “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเสริมสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : พลิกโฉมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นที่พึ่งของประชาชนภายใต้แนวคิดการพัฒนา “Soft Power from Local to G
คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านห้วยหลวง ตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปีงบประมาณ 2567
งค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)
ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์
อบรมบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมศึกษาดูงานโปรแกรม Smart Kids
ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ประจำเดือน)
โครงการวันครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567
     

Total 261 Record : 10 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น