ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
อบต.เวียง ร่วมออกบูธกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านห้วยไคร้จัดกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากปัญหาท่อส่งน้ำรั่ว ณ สถานีสูบน้ำบ้านริมอิง หมู่ที่ 18
ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามนิเทศงานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ "ตับเต่าเกมส์"
ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกอบรมช่างชุมชนและวิทยากรตัวคูณ”
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
พิธีมอบบ้านกาชาดตามโครงการบ้านกาชาดร่วมใจ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตามแผนปฏิบัติงานของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง ได้กำหนดจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดบริการดูแลระยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่ง
กิจกรรมฝึกอบรมรำวงย้อนยุคของสมาชิกผู้สูงอายุบ้านห้วยไคร้
วันที่ 2 นายก.อบต.เวียง ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โซนบ้านร่องแช่ บ้านร่องริว บ้านใหม่ และบ้านห้วยระเมศ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงโซนบ้านห้วยไคร้ และบ้านทุ่งโห้ง
อบต.เวียง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการศูนย์การเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จ เรือนจำชั่วคราวห้วยระเมศ
รับมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็ก ปี พ.ศ.2566) (การถอดสรุปบทเรียน) Smart Kids
1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
อบต.เวียง ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องใช้อุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
     

Total 261 Record : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น