ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และโรงเรียนบ้านร่องแช่ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จัดโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดและโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
ฟุตบอลอบต. เวียงคัพ ประจำปีงบประมาณ 2564
เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานป้องกัน อบต.เวียง นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นเพื่อลดฝุ่นละออง ถนนสายบ้านร่องริว หมู่ 12
งานป้องกัน อบต.เวียง ร่วมกับผู้นำชุมชนชาวบ้าน หมู่ 23 และกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ณ อ่างเก็บน้ำห้วยริว
งานป้องกัน อบต.เวียงดำเนินการติดตั้งป้าย เตือนโค้งอันตราย ลดความเร็ว บริเวณถนนสายบ้านร่องริว ม.12 และ บ้านห้วยระเมศ ม.23
โครงการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่องริวกิจกรรมเลี้ยงไส้เดือน ณ วัดร่องริว ม.12 วันที่ 22 มกราคม 2565
โครงการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่องริวกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักฯ ณ วัดร่องริว ม.12 วันที่ 16 มกราคม 2565
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เดือนพฤศจิกายน 2564
การดำเนินการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และติดป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวีย
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
การดำเนินการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต.เวียงและนายก อบต.เวียง ในวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อเตรียมการในการเลือ
กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2564
10 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทิง มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.บ้านใหม่ ต.เวียง อ.เทิง เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างคลังอาหารในรั้วโรงเรียน น้อมนำแนวพระรา
งานสาธารณสุข อบต.เวียง จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้นำองค์กรในชุมชนด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง
งานพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.เวียง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างเขต พื้นที่ อบต.เวียง ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่า จะแล้วเสร็
อบต.เวียง ออกพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการโรงแรม ห้องพัก ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 82/2564 เรื่อง มาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
งานป้องกัน อบต.เวียง จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้
กองการศึกษาฯ อบต.เวียง จัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาด้านยาสมุนไพรท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
งานป้องกัน อบต.เวียง ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านพื้นที่ อบต.เวียง
งานนิติการ อบต.เวียง ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการปล่อยน้ำทิ้งลงถนนสาธารณะในหมู่บ้าน
งานจัดเก็บ กองคลัง อบต.เวียง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ในพื้นที่ อบต.เวียง ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2564
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564
     

Total 261 Record : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น