ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่น ปี 2562
โครงการบริหารจัดการน้ำกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง
กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้
กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และสอนทำหน้ากากผ้า สำหรับ ครู ก
ไวรัสโคโรนา คืออะไร?
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารน้ำใต้ดิน
เก็บตกอบต.เวียง สัญจร
การคัดแยกและรวบรวมขยะมูลฝอยตามโครงการจัดการขยะในชุมชน
ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดห้วยไคร้ ประจำปี 2560
ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำเภอพาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านห้วยไคร้ อบต.เวียง ประจำเดือนมิถุนายน 2560
อบต.เวียง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
กิจกรรมกำจัดผักตบชวา หนองแหน บ้านทุ่งขันไชย
รณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด บ้านร่องแช่
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 8 ประจำปี 2560
สัมมนาศึกษาดูงานกิจกรรมพลังงานทดแทนเพื่อลดการเผาและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
ประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปี 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ
อบต.เวียง ร่วมกิจกรรม อำเภอเทิง
บ้านผู้ยากไร้ บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ 23
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ 23
ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และปลูกป่าพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนป่าที่เสียไป ประจำปี 2560
โรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านห้วยไคร้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวดแผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2560
     

Total 261 Record : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น