ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561
(ประกาศเมื่อ 22/02/2561 เปิดอ่าน 244 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประกาศเมื่อ 10/01/2561 เปิดอ่าน 272 ครั้ง)
   
   
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 03/01/2561 เปิดอ่าน 278 ครั้ง)
   
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
(ประกาศเมื่อ 03/01/2561 เปิดอ่าน 242 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
(ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 245 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ฉบับปรังปรุง ครั้งที่ 1 )
(ประกาศเมื่อ 28/11/2560 เปิดอ่าน 382 ครั้ง)
   
   
อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 02/11/2560 เปิดอ่าน 380 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประกาศเมื่อ 25/10/2560 เปิดอ่าน 284 ครั้ง)
   
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
(ประกาศเมื่อ 12/10/2560 เปิดอ่าน 631 ครั้ง)
   
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 12/10/2560 เปิดอ่าน 591 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ประกาศเมื่อ 11/10/2560 เปิดอ่าน 444 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ประกาศเมื่อ 09/10/2560 เปิดอ่าน 488 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ประกาศเมื่อ 02/10/2560 เปิดอ่าน 524 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประกาศเมื่อ 25/09/2560 เปิดอ่าน 1019 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2560
(ประกาศเมื่อ 21/07/2560 เปิดอ่าน 883 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
(ประกาศเมื่อ 19/07/2560 เปิดอ่าน 869 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560
(ประกาศเมื่อ 20/04/2560 เปิดอ่าน 278 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560
(ประกาศเมื่อ 18/01/2560 เปิดอ่าน 1074 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
(ประกาศเมื่อ 28/10/2559 เปิดอ่าน 2238 ครั้ง)
   
   
ประกาศรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
(ประกาศเมื่อ 19/10/2559 เปิดอ่าน 453 ครั้ง)
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ขอประกาศเผยแพร่งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ประกาศเมื่อ 13/10/2559 เปิดอ่าน 407 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1
(ประกาศเมื่อ 12/10/2559 เปิดอ่าน 348 ครั้ง)
   
   

ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ประกาศเมื่อ 16/09/2559 เปิดอ่าน 364 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(ประกาศเมื่อ 12/07/2559 เปิดอ่าน 380 ครั้ง)
   
   

Total 354 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น