ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
(ประกาศเมื่อ 15/11/2565 เปิดอ่าน 53 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
(ประกาศเมื่อ 04/11/2565 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปี 2566
(ประกาศเมื่อ 04/11/2565 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565)
(ประกาศเมื่อ 02/11/2565 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
qr-code แพลตฟอร์ม Traffy Fondue อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 02/11/2565 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องและติดตามปัญหา ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 02/11/2565 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนตุลาคม 2565
(ประกาศเมื่อ 02/11/2565 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
แบบคำร้องทั่วไป อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 27/10/2565 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
   
   
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ประกาศเมื่อ 19/10/2565 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกันยายน 2565
(ประกาศเมื่อ 03/10/2565 เปิดอ่าน 79 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2565
(ประกาศเมื่อ 01/09/2565 เปิดอ่าน 106 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ประกาศเมื่อ 26/08/2565 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ขั้นตอนการลงทะเบียน)
(ประกาศเมื่อ 25/08/2565 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (คุณสมบัติและข้อกำหนด)
(ประกาศเมื่อ 25/08/2565 เปิดอ่าน 78 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2565
(ประกาศเมื่อ 18/08/2565 เปิดอ่าน 71 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565
(ประกาศเมื่อ 18/08/2565 เปิดอ่าน 101 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565
(ประกาศเมื่อ 18/08/2565 เปิดอ่าน 78 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
(ประกาศเมื่อ 04/07/2565 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 01/07/2565 เปิดอ่าน 87 ครั้ง)
   
   

ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 28/06/2565 เปิดอ่าน 78 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
(ประกาศเมื่อ 01/06/2565 เปิดอ่าน 92 ครั้ง)
   
   
งานจัดเก็บรายได้ อบต.เวียง ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
(ประกาศเมื่อ 24/05/2565 เปิดอ่าน 90 ครั้ง)
   
   

ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 31/03/2565 เปิดอ่าน 106 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านใหม่ริมอิง
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 97 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านห้วยหลวง
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 85 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านใหม่
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 71 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านห้วยไคร้
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 78 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 81 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 92 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2565
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 93 ครั้ง)
   
   

Total 354 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น