ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 69 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 81 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 67 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 205 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 63 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 60 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 51 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2563
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤจิกายน 2563
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
   
   
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เวียง ประจำปีงบประมาณ 2565
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 55 ครั้ง)
   
   
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
(ประกาศเมื่อ 28/02/2565 เปิดอ่าน 72 ครั้ง)
   
   
ตรวจสอบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
(ประกาศเมื่อ 27/01/2565 เปิดอ่าน 89 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 04/01/2565 เปิดอ่าน 97 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ประกาศเมื่อ 21/12/2564 เปิดอ่าน 110 ครั้ง)
   
   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดใช้งานระบบ DLA Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ
(ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 112 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 87 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565
(ประกาศเมื่อ 30/11/2564 เปิดอ่าน 92 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
(ประกาศเมื่อ 17/11/2564 เปิดอ่าน 99 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 05/11/2564 เปิดอ่าน 91 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ประกาศเมื่อ 04/11/2564 เปิดอ่าน 114 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง
(ประกาศเมื่อ 06/10/2564 เปิดอ่าน 124 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ริมอิง
(ประกาศเมื่อ 06/10/2564 เปิดอ่าน 158 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
(ประกาศเมื่อ 06/10/2564 เปิดอ่าน 113 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 06/10/2564 เปิดอ่าน 114 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้
(ประกาศเมื่อ 06/10/2564 เปิดอ่าน 144 ครั้ง)
   
   

Total 354 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น