ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 01/10/2564 เปิดอ่าน 108 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 28/09/2564 เปิดอ่าน 108 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 28/09/2564 เปิดอ่าน 105 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(ประกาศเมื่อ 27/09/2564 เปิดอ่าน 102 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ประกาศเมื่อ 23/09/2564 เปิดอ่าน 109 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2564
(ประกาศเมื่อ 23/09/2564 เปิดอ่าน 144 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
(ประกาศเมื่อ 21/09/2564 เปิดอ่าน 118 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ประกาศเมื่อ 16/09/2564 เปิดอ่าน 104 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564
(ประกาศเมื่อ 13/09/2564 เปิดอ่าน 107 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 02/09/2564 เปิดอ่าน 131 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2564
(ประกาศเมื่อ 31/08/2564 เปิดอ่าน 100 ครั้ง)
   
   
จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้
(ประกาศเมื่อ 06/08/2564 เปิดอ่าน 80 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการกระเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
(ประกาศเมื่อ 06/08/2564 เปิดอ่าน 120 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการกระเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
(ประกาศเมื่อ 06/08/2564 เปิดอ่าน 104 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการกระเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
(ประกาศเมื่อ 06/08/2564 เปิดอ่าน 132 ครั้ง)
   
   
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัด อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 12/07/2564 เปิดอ่าน 142 ครั้ง)
   
   
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายก อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 12/07/2564 เปิดอ่าน 107 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(ประกาศเมื่อ 08/07/2564 เปิดอ่าน 82 ครั้ง)
   
   
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564
(ประกาศเมื่อ 07/07/2564 เปิดอ่าน 126 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ประกาศเมื่อ 07/07/2564 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ภาพแสดงลักษณะความพิการ กรณีออกบัตรคนพิการ
(ประกาศเมื่อ 07/07/2564 เปิดอ่าน 106 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ประกาศเมื่อ 02/07/2564 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564)
(ประกาศเมื่อ 01/07/2564 เปิดอ่าน 86 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564
(ประกาศเมื่อ 01/07/2564 เปิดอ่าน 88 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 1/2564
(ประกาศเมื่อ 22/06/2564 เปิดอ่าน 72 ครั้ง)
   
   
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 04/06/2564 เปิดอ่าน 86 ครั้ง)
   
   
งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564
(ประกาศเมื่อ 05/05/2564 เปิดอ่าน 90 ครั้ง)
   
   
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 78 ครั้ง)
   
   
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
(ประกาศเมื่อ 4/02/2564 เปิดอ่าน 112 ครั้ง)
   
   
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
(ประกาศเมื่อ 14/06/2564 เปิดอ่าน 205 ครั้ง)
   
   

Total 354 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น