ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
(ประกาศเมื่อ 14/06/2564 เปิดอ่าน 91 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2564
(ประกาศเมื่อ 28/05/2564 เปิดอ่าน 116 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ประกาศเมื่อ 19/04/2564 เปิดอ่าน 155 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
(ประกาศเมื่อ 05/04/2564 เปิดอ่าน 188 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ประกาศเมื่อ 29/03/2564 เปิดอ่าน 150 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564
(ประกาศเมื่อ 23/03/2564 เปิดอ่าน 127 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔
(ประกาศเมื่อ 23/03/2564 เปิดอ่าน 146 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
(ประกาศเมื่อ 10/03/2564 เปิดอ่าน 139 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2564
(ประกาศเมื่อ 17/02/2564 เปิดอ่าน 131 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ประกาศเมื่อ 05/01/2564 เปิดอ่าน 168 ครั้ง)
   
   
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563
(ประกาศเมื่อ 05/01/2564 เปิดอ่าน 139 ครั้ง)
   
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ประกาศเมื่อ 05/01/2564 เปิดอ่าน 169 ครั้ง)
   
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 05/01/2564 เปิดอ่าน 135 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ประกาศเมื่อ 30/12/2563 เปิดอ่าน 148 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2564
(ประกาศเมื่อ 28/12/2563 เปิดอ่าน 149 ครั้ง)
   
   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(ประกาศเมื่อ 17/12/2563 เปิดอ่าน 167 ครั้ง)
   
   
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
(ประกาศเมื่อ 04/12/2563 เปิดอ่าน 146 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ ฟุตบอล อบต.เวียงคัพ ต่อต้านยาเสพติด
(ประกาศเมื่อ 14/12/2563 เปิดอ่าน 146 ครั้ง)
   
   
งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563
(ประกาศเมื่อ 09/11/2563 เปิดอ่าน 132 ครั้ง)
   
   
จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 06/11/2563 เปิดอ่าน 159 ครั้ง)
   
   
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 29/10/2563 เปิดอ่าน 177 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( รอบที่๓ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ )
(ประกาศเมื่อ 21/10/2563 เปิดอ่าน 168 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ประกาศเมื่อ 21/10/2563 เปิดอ่าน 155 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 06/10/2563 เปิดอ่าน 141 ครั้ง)
   
   
งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563
(ประกาศเมื่อ 06/10/2563 เปิดอ่าน 134 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ประกาศเมื่อ 01/10/2563 เปิดอ่าน 128 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ประกาศเมื่อ 23/09/2563 เปิดอ่าน 206 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับที่ 3/๒๕๖๓
(ประกาศเมื่อ 21/09/2563 เปิดอ่าน 132 ครั้ง)
   
   
งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
(ประกาศเมื่อ 10/09/2563 เปิดอ่าน 129 ครั้ง)
   
   
ประกาศอบต.เวียง เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 02/09/2563 เปิดอ่าน 124 ครั้ง)
   
   

Total 354 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น