ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 15/10/2562 เปิดอ่าน 227 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 15/10/2562 เปิดอ่าน 230 ครั้ง)
   
   
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 11/10/2562 เปิดอ่าน 268 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 25/09/2562 เปิดอ่าน 279 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
(ประกาศเมื่อ 16/09/2562 เปิดอ่าน 225 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
(ประกาศเมื่อ 05/09/2562 เปิดอ่าน 221 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562
(ประกาศเมื่อ 26/08/2562 เปิดอ่าน 246 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 14/08/2562 เปิดอ่าน 189 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงทางเดินสำหรับผู้พิการและคนชรา
(ประกาศเมื่อ 14/08/2562 เปิดอ่าน 215 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 24/10/2562 เปิดอ่าน 205 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
(ประกาศเมื่อ 09/07/2562 เปิดอ่าน 161 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงทางเดินสำหรับผู้พิการและคนชรา
(ประกาศเมื่อ 22/07/2562 เปิดอ่าน 211 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 19/07/2562 เปิดอ่าน 212 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน 226 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธืการเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน 202 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
(ประกาศเมื่อ 09/07/2562 เปิดอ่าน 130 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว
(ประกาศเมื่อ 26/06/2562 เปิดอ่าน 210 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 01/07/2562 เปิดอ่าน 245 ครั้ง)
   
   
ประกาศแก้ไขเปลีี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 01/07/2562 เปิดอ่าน 224 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน 2 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 17/05/2562 เปิดอ่าน 206 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเเผยราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว
(ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 157 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว
(ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 134 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ตัว
(ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 221 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น
(ประกาศเมื่อ 06/06/2562 เปิดอ่าน 167 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงจำนวน 2 เส้น
(ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 128 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน 2 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 17/05/2562 เปิดอ่าน 216 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 17/05/2562 เปิดอ่าน 120 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด
(ประกาศเมื่อ 16/05/2562 เปิดอ่าน 195 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารจำนวน 2 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 17/05/2562 เปิดอ่าน 117 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องจัดพื้น จำนวน 2 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 102 ครั้ง)
   
   

Total 354 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น