ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

นายนรินทร ตุ้มเบ็ญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ส.อ.วิสิษฐ์ อรินทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางชนิภรณ์ ศรีธาราธิคุณ
นวก.เกษตรชำนาญการ
น.ส.อ้อมฤทัย เขาไกรราช
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกัลยกร ไชยเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายปารเมศ สิทธิสมบัติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายเอกชัย มาทิพย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน

นางสาวนิศารัตน์ ผัดเรือน
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวณัฐิรนีย์ เขียวสิทธิ์
จพง.ธุรการชำนาญงาน

นายเกษมชาติ มหาวงศนันท์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าเอกปิยะ อินปั๋น
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางคริษฐา ทนันเรือน
ผช.จพง.ธุรการ
นายวรวิทย์ ศรีธิราช
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางสาวกฤตพัชร โสภี
ผช.จพง.ธุรการ

นายชูศักดิ์ ธิโนชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอภิชาติ ชาติคง
คนงาน
นายมงคล จักรวาล
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2023 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น