ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจารุมาศ สวัสดี
ปลัด อบต.เวียง
โทร. 0947080598

นางจุฑาทิพ หยงสตาร์
รองปลัด อบต.เวียง
โทร. 0861915552

นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 0819923496
นายสุทัศน์ มาลารัตน์
ผูู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0882582016
น.ส.ชัญญาวีร์ รวมสุขกุลศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0931144424
นางศศิวรรณ กาติ๊บ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0801354518 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2023 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น