ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ม.23
(ประกาศเมื่อ 24/06/2567 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ม.3
(ประกาศเมื่อ 24/06/2567 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ม.24
(ประกาศเมื่อ 24/06/2567 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ม.23
(ประกาศเมื่อ 24/06/2567 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ม.3
(ประกาศเมื่อ 24/06/2567 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ม.24
(ประกาศเมื่อ 24/06/2567 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19
(ประกาศเมื่อ 10/06/2567 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19
(ประกาศเมื่อ 10/06/2567 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 31/05/2567 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 31/05/2567 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กม.6.
(ประกาศเมื่อ 30/05/2567 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6
(ประกาศเมื่อ 30/05/2567 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด ม. 25
(ประกาศเมื่อ 30/05/2567 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด ม. 25
(ประกาศเมื่อ 30/05/2567 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 30/05/2567 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.19
(ประกาศเมื่อ 29/05/2567 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.19
(ประกาศเมื่อ 29/05/2567 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5
(ประกาศเมื่อ 29/05/2567 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5
(ประกาศเมื่อ 29/05/2567 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.8
(ประกาศเมื่อ 29/05/2567 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.8
(ประกาศเมื่อ 29/05/2567 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22
(ประกาศเมื่อ 29/05/2567 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22
(ประกาศเมื่อ 29/05/2567 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.4
(ประกาศเมื่อ 29/05/2567 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.4
(ประกาศเมื่อ 29/05/2567 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
   
   
ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.13
(ประกาศเมื่อ 29/05/2567 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.13
(ประกาศเมื่อ 29/05/2567 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 28/05/2567 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 28/05/2567 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.4
(ประกาศเมื่อ 28/05/2567 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหาร่สวนตำบลเวียง เรื่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.4
(ประกาศเมื่อ 28/05/2567 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.10
(ประกาศเมื่อ 15/05/2567 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหาร่สวนตำบลเวียง เรื่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.10
(ประกาศเมื่อ 15/05/2567 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสปิลเวย์ อ่างเก็บน้ำทุ่งโห้ง ม.5
(ประกาศเมื่อ 22/04/2567 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงสปิลเวย์ อ่างเก็บน้ำทุ่งโห้ง ม.5
(ประกาศเมื่อ 22/04/2567 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับ ม.7
(ประกาศเมื่อ 22/04/2567 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับ ม.7
(ประกาศเมื่อ 22/04/2567 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19
(ประกาศเมื่อ 22/04/2567 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19
(ประกาศเมื่อ 22/04/2567 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม ม.21(ลำห้วยเขาวัว)
(ประกาศเมื่อ 20/03/2567 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม ม.21(ลำห้วยเขาวัว)
(ประกาศเมื่อ 20/03/2567 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ม.21
(ประกาศเมื่อ 11/03/2567 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ม.21
(ประกาศเมื่อ 11/03/2567 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.9
(ประกาศเมื่อ 11/03/2567 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.9
(ประกาศเมื่อ 11/03/2567 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.4
(ประกาศเมื่อ 23/02/2567 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ฯ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.4
(ประกาศเมื่อ 23/02/2567 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าเครื่องจักรกลรื้อถอนระบบประปาหอถังสูง ถังเก็บไฟเบอร์กลาส ม.21
(ประกาศเมื่อ 22/02/2567 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
   
   

Total 709 Record : 15 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น