ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เขตเลือกตั้งที่ 19 (ม.24) แทนตำแหน่งที่ว่าง
โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ระชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ อบต.เวียง
อบรมสัมมนา “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเสริมสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : พลิกโฉมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นที่พึ่งของประชาชนภายใต้แนวคิดการพัฒนา “Soft Power from Local to G
คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านห้วยหลวง ตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปีงบประมาณ 2567
งค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)
ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์
อบรมบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมศึกษาดูงานโปรแกรม Smart Kids
ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ประจำเดือน)
โครงการวันครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
อบต.เวียง ร่วมออกบูธกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านห้วยไคร้จัดกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากปัญหาท่อส่งน้ำรั่ว ณ สถานีสูบน้ำบ้านริมอิง หมู่ที่ 18
ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามนิเทศงานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ "ตับเต่าเกมส์"
ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกอบรมช่างชุมชนและวิทยากรตัวคูณ”
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
พิธีมอบบ้านกาชาดตามโครงการบ้านกาชาดร่วมใจ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตามแผนปฏิบัติงานของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ 2567
     

Total 221 Record : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น