ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีปล่อยแถวปฎิบัติการ (kick Off) รณรงค์ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายใต้มาตรการยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
กิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”
โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ปีงบประมาณ 2567
ทำบุญและถวายน้ำผลไม้โรงทาน เนื่องในงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติและแนวทางการใช้เห็ดป่าแก้ปัญหาฝุ่นควัน“
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โซนบ้านห้วยไคร้
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โซนบ้านทุ่งโห้ง
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
เปิดศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน พิธีฟังธรรมขอฝนและการเลี้ยงผีขุนห้วยชุมชนห้วยไคร้ ณ วัดห้วยไคร้เก่า
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมสภา อบต.เวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เขตเลือกตั้งที่ 19 (ม.24) แทนตำแหน่งที่ว่าง
โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ระชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ อบต.เวียง
อบรมสัมมนา “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเสริมสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : พลิกโฉมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นที่พึ่งของประชาชนภายใต้แนวคิดการพัฒนา “Soft Power from Local to G
คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านห้วยหลวง ตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปีงบประมาณ 2567
งค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)
ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์
อบรมบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมศึกษาดูงานโปรแกรม Smart Kids
ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ประจำเดือน)
โครงการวันครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
อบต.เวียง ร่วมออกบูธกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
     

Total 232 Record : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น