ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เดิมชื่อว่า "สภาตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย" ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง" เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539

 

ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1. นายพรวน  ศรีสว่าง             ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร               วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2539 - 2544

2. นายสมพงษ์  มีความรัก        ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544 - 2547

3. นายสมพงษ์  มีความรัก        วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547 - 2549

4. นายสวาท  สมใจ                วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 - 2553

5. นายสวาท  สมใจ                วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

 

ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1. นายรัตนชาติ  เขื่อนเชียงสา   วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2539 - 2544

2. นายอำนวย  สมใจ               วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544 - 2548

3. นายนพดล  คำน้อย             วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2548 - 2553

4. นายนพดล  คำน้อย             วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553 - 2556

5. นายอุดร  บัวติ๊บ                  วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน     

อัพเดทเมื่อ27/03/2566
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น