ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.ชัญญาวีร์ รวมสุขกุลศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 093-1144424

น.ส.กาญจนา เป็กธนู
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

น.ส.วิภา นิสเรศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายประกอบ เจริญรัมย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวสุชานันท์ รู้ธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
น.ส.นงคราญ เรือนสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
น.ส.สุจิตรา สืบสวน
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.กาญจนา คำน้อย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
น.ส.มยุรฉัตร นายศ
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.พนัชกร สุภา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นายสุภเวช อินต๊ะโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.นิภาพร บุญมี
คนงาน
นางสายพิน ชุ่มอูป
คนงาน 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น