ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
โทร. 081-9923496

นายนรินทร ตุ้มเบ็ญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวอ้อมฤทัย เขาไกรราช
นิติกรชำนาญการ
นางชนิภรณ์ ศรีธาราธิคุณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ส.อ.วิสิษฐ์ อรินทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกัลยกร ไชยเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายปารเมศ สิทธิสมบัติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนิศารัตน์ ผัดเรือน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

จ่าเอก ปิยะ อินปั๋น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายเกษมชาติ มหาวงศนันท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายเอกชัย มาทิพย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางคริษฐา ทนันเรือน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกฤตพัชร โสภี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวรวิทย์ ศรีธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายมงคล จักรวาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชูศักดิ์ ธิโนชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอภิชาติ ชาติคง
คนงาน
นายเฉลิมพล ชาติคง
พนักงานขับรถยนต์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น