ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุทัศน์ มาลารัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 088-2582016

นายสุวิทย์ ทองคำ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางปราณี อึ้งตระกูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมศักดิ์ จักรษี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

นายศรีพันธ์ ภูบรรทัด
พนักงานสูบน้ำ
นายสาธิต สุขสำราญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชัยวัฒน์ ทนทาน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายไตรทศ ใจเติม
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นางสาวติญากร วงศ์วุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวุฒิชัย มืดทับทัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายกิตติธัช ไชยปัญญา
คนงาน
นายอนุชิต กันติสินธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น