ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางศศิวรรณ กาติ๊บ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 080-1354518

นางสาวดวงสมร นาธิเลศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวเพ็ญนภา คำใส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวฐิติชญาน์ คำทะ
ครู (ค.ศ.2)
นางดารี แก้วลือชัย
ครู (ค.ศ.2)
นางพรรณีย์ โนราช
ครู (ค.ศ.2)
นางจันทร์สม โนราช
ครู (ค.ศ.1)
-ว่าง-
ครู (ค.ศ.2)

นางสาวยุภาพร วงศ์ใหญ่
ผู้ดูแลเด็ก
นางวรัญญา กองคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางกาญจนาวิไล อินทะเขื่อน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจรัญธร ศรีชุมพร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัญจิดา เขื่อนเชียงสา
ผู้ดูแลเด็ก

นางอัจฉรา รู้ทำนอง
คนงาน
นายยุทธภูมิ เดชสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น