ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอุดร บัวติ๊บ
ประธานสภา อบต.เวียง (ส.อบต. หมู่ 7)
โทร. 084-9483921

นายศรีจันทร์ ชาติเวียง
รองประธานสภา อบต.เวียง (ส.อบต. ม. 8)
โทร. 094-5641184

นางวนิดา ปริศนา
ส.อบต. หมู่ 3
โทร. 085-6230743
นายสิงห์คำ เชิงดอย
ส.อบต. หมู่ 4
โทร. 085-7102491
นายภาณุวัฒน์ ธิโนชัย
ส.อบต. หมู่ 5
โทร. 095-9501445
นายประวิทย์ แสงปาก
ส.อบต. หมู่ 6
โทร. 091-2861448
นายสุบรรณ์ เฉลิมศิริ
ส.อบต. หมู่ 9
โทร. 082-3897715

นางสุดา วงศ์วุฒิ
ส.อบต. หมู่ 10
โทร. 093-1318915
นายจรูญ ไกลถิ่น
ส.อบต. หมู่ 11
โทร. 061-2929077
นายสงวน ทองสิทธิ์
ส.อบต. หมู่ 12
โทร. 085-7085322
นายสายใจ เพชรดง
ส.อบต. หมู่ 13
โทร. 088-4029379
นายสุวิทย์ จำศักดิ์
ส.อบต. หมู่ 16
โทร. 081-2893226

นายเกรียงทอง กองคำ
ส.อบต. หมู่ 17
โทร. 061-9619588
นายทองดำ ทัพสุริย์
ส.อบต. หมู่ 18
โทร. 093-2931436
นายธีรศักดิ์ ทนุตัน
ส.อบต. หมู่ 19
โทร. 085-6186036
นางพิสมัย ประมวล
ส.อบต. หมู่ 21
โทร. 094-9517261
นายอรุณ ไกลถิ่น
ส.อบต. หมู่ 22
โทร. 080-3182500

นายสุธี สิ่งของ
ส.อบต. หมู่ 23
โทร. 085-7211691
นายธีรพงศ์ หมอป่า
ส.อบต. หมู่ 24
โทร. 086-3162919
นายพงศ์ชยนต์ แปงคำ
ส.อบต. หมู่ 25
โทร. 084-4583871


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น